Thursday, June 22, 2006

malaysia or wales

Noen snorker gjennom de tynne veggene av papir, forbryter seg mot min søvn, og hotell er ikke lenger ladet med komfort, stillhet, hellighvitt sengetøy. Jeg savner rommet på Ørsta. Nå er det snarlig frokost og konsentrert arbeid, skal fange en hel bokby i trykksverte, og ikke minst prate med noene av delegatene fra Malaysia, Wales eller Belgia, for å nevne noen av dem som deltok på den svære middagen i går, fire retter, og jeg fant en advokat fra Sogndal som jeg selvsagt måtte eksponere for jussens blindhet for språk, han var helt enig, og ga meg ytterligere krutt i diskusjonen. Etterpå fant jeg ut at jeg hadde Pompel og Pilts pappa ved bordet, annen generasjon Mykle. bokbymennesker er fine skapninger. nu, back to work.

No comments: