Sunday, November 28, 2004

kroppens forglemte koloni

ark for ark fra kroppskatalogen
forvitrer og forbrenner

årstall og sidetall viskes ut
fra hudens hukommelse

bare urørte kinn forblir
ensomme i sine skrik

No comments: