Wednesday, January 11, 2006


From Trondheim with Love
Originally uploaded by runeh.
Och jag vet att vi inte skall överges

No comments: