Friday, June 09, 2006

Juss och litteratur

Jeg skriver prøveforelesning, og drives av en motor, eller en fornøyelse ved å se hvordan litteraturvitenskapelig innsikt kan brukes til å rive ned stillas, avdekke rettsretorikkens maktkonsekvenser, problematisere domstolens ulykkelige kjærleik til sannheten, kort sagt, fra litteraturens flerstemthet til jussens reduksjon av stemmer, og dette mellomrommet hvor rettferdighet kan forstumme. Jeg fordyper meg i Camus, Shakespeare, Carnera Ljungstrøm med flere, og skal i neste uke forhåpentligvis si noe fornuftig om narrativitet i retten.

No comments: