Sunday, February 20, 2005

Det kiler i knoklene
når jeg tenker
meg, deg
mot udødeligheten

No comments: