Thursday, December 02, 2004

Myk betongblokkade

"300 million: tiny air sacs or alveoli in each adult lung. If these were spread out, their total surface area could cover a tennis court. The major airways in each lung are tilted at different angles. ."

Medisinsk poesi. Hverdagen er belagt med arbeid og hvile. Ulystsporsjonen er særs stor når det gjelder progresjon ifht allerede overnevnte eksamensbesvarelser. I går var det julebord i sertifiseringsrådet for nyere prosa og poesi. Snart kan man forhåpentligvis lese dikt på trær og andre mindre organiske utskudd. Som den griskhetens apetitt jeg representerer, må jeg si at zupperia godt kan skorte ned på medister til fordel for pinnekjøtt. Slik sett ble det bare en flau oppvarming foran morgendagens julebordsbuffet. Det hører med til historien at undertegnede ifjor avsluttet festivitasen klokken elleve etter fatal overspising. I dag skal jeg høre Maria Solheim synge sammen med medbrakt gitarist. Jeg tror jeg trenger noen røde dråper for fortrengelsens skyld. Dessuten har jeg lyst til å skrive et motinnlegg mot Marianne Bårdsgjerde summariske pro EU-innlegg i Bergens Tidende i går. Men jeg er redd for at mine kunnskapers overfladepreg, vil gjøre motinnlegget like dårlig.

Vel, fra det overprosaiske til det poetiske:Leppene dine er to
snegler, tungen en tredje
som tvinger seg mellom dem
for å forhindre fruktbar
taushet, leppene mine
skal aldri si navnet ditt
eller røre ved dine

( Kristian S. Hæggernes)

No comments: