Friday, July 14, 2006

Ånden fra det tungpustede lokomotivet trengte inn i kupeen

"Rommet, som dreier og flykter og trenger seg inn mellom ham og hans arnested, besitter krefter som man ellers tror er forbeholdt tiden; fra time til time bevirker rommet indre forandringer som ligner svært på den tiden medfører, men som på sett og vis overtreffer tidens virkninger. I likhet med tiden skaper rommet glemsel, men det gjør rommet ved at den løser mennesket fra dets betingelser og hensetter det i en fri og opprinnelig tilstand - ja, selv en pedant og spissborger blir i en håndvending til litt av en vagabond. Tiden, sier man, er som Lethe; men også luftforandring er en slik drikk, og skulle den virke mindre grundig, så virker den til gjengjeld desto raskere."

"Trolldomsfjellet", Thomas Mann.

3 comments:

Anonymous said...

Drugs are just bad, you should try to use Herbal Alternatives as a temporary replacement to loose the dependance!

Anonymous said...

I wish I could blog as good as you, but what I can do is give you a nice Guitar Lesson!

Anonymous said...

Hmm I love the idea behind this website, very unique.
»