Tuesday, December 06, 2005

OCH ETT LEENDE

Natten är aldrig fullständig
Den fins alltid eftersom jag säger det
Eftersom jag påstår det
Vid sorgens slut ett öppet fönster
Ett fönster där det lyser
Det fins alltid en dröm som håller sig vaken
En önskan att tilfredsstilla en hunger att stilla
Ett frikostigt hjärta
En usträckt hand en öppen hand
uppmärksam ögon
Ett liv att dela med varandra

( Paul Eluard)

No comments: