Monday, April 26, 2010

Et poetisk skoleeksempel

Kristine Næss
"Se hva som skjer"
Dikt
Oktober

Dikt som begeistrer og utfordrer


Kristine Næss ( født 1964) sin andre diktsamling henholdsvis begynner og slutter med ordene "paviljongen er tom" og "skolen".
Begge verselinjene er ord hentet fra åstedet for våre mest formative år, nemlig fra skoleverket. Og i denne diktsamlingen får skolen først verdi som
en konkret, tilstedeværende og fysisk bygningsmasse. Diktene gestaltes av et poetisk jeg som erindrer de rent fysiske omgivelsene, "den blålige skolemelken",
"treverket i svingdørene" og "skoletannlegen" - for å nevne noen eksempler. På dette nivået oppleves diktene som sanselige, dikterjeget vender stadig tilbake
til klasseromskulissene gjennom hukommelsens svingdør, blant annet gjennom skildringen av en mobbescene "fitte for faen, feita løper ikke fort nok / forbi tre
dører: døra til skoletannlegen, til helsesøster, skolepsykologen / og ut porten (…)". Dette utdraget er også betegnende for diktsamlingen som helhet, språket er
enkelt og kommuniserende, her er lite ornament eller fikse poetiske bilder. Diktene er snarere utpreget fortellende i stilen, men narrativet brytes stadig, skolen, kroppen
og hukommelsen er tilbakevendende motiver. "Skolen" blir etterhvert en mer overskridende figur, og kan leses rent "bokstavelig" som et rom for betydningsfulle minner,
men etterhvert i diktsamlingen får skolen også en mer abstrakt betydning - som leverandør av ideologi og fastlagte tankemønstre ( "hjernen er i skolen / skolen er i hjernen").

Kristine Næss sin styrke som poet er at hun befatter seg både med det konkret gjekjennelige og meningsbærende, men som samtidig går utover dette og utforsker mulighetsbetingelsene for tenkning og erkjennelse. Hva som finnes i "skolen" kan da leses som det opplyste, vedtatte, men i diktene fremtrer også "skogen" som en slags mørkere, mer dunkel sfære hvor diktene kanskje åpner for mer eksperimentelle innsikter. Forfatteren blander høyt og lavt, "pølsetermoser, kokekaffe, t-banen" med mer filosofiske passasjer, og dette gjør "Se hva som skjer" til en leken, men også utfordrende og tenksom diktsamling, selv ikke alle enkelttekstene er like sterke.
SILJE STAVRUM NOREVIK

No comments: