Monday, March 29, 2010

Positivt om døden

Synne Sun Løes
”Tilstrekkelig vakkert”
Cappelen Damm

Modig og direkte bok

Synne Sun Løes fikk gode kritikker for bøkene ”Yoko er alene” og ”Å spise blomster til frokost”. Åtte år etter siste utgivelse, er hun tilbake med ”Tilstrekkelig vakkert”, en brevroman som er gripende i all sin enkelhet. Løes har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og det er grunn til å tro at forfatteren drar veksler på erfaringer derfra i boken.
Boken er lagt opp som brevvekslinger mellom de to unge jentene Johanne og Jenny. Begge har de et artikulert og reflekterende forhold til døden, Johanne skal snart møte den fordi hun er uhelbredelig syk av kreft. Jenny er suicidal og lengter mot å dø. Det kunne lett blitt sentimentalt fordi de eksistensielle problemstillingene er så akutte, og fordi Jenny og Johanne i utgangspunktet kan fremstå som to kontraster hvor den ene velger døden og den andre ikke kan velge den bort. Her er det Synne Sun Løes viser sin forse som forfatter. Hun har skrevet frem to nyanserte skikkelser som blir langt mer enn ”selvmordskandidaten” og ”den kreftsyke”.
Komposisjonsmessig er boken lagt opp slik at vi først leser brevene fra Johanne. Her er tonen poetisk, brevene kan nesten leses som lange dikt. Språket er enkelt og kommuniserende: ”Jeg vil ikke være en annen / Jeg vil bli født på ny/ Jeg vil ikke være vaskedame lenger. / Jeg vil ikke være mor.” Brytningen er tydelig i det vi går over til å lese Jennys brev, språket er annerledes, tempoet mer energisk – som en kontrast til brevskriverens psyke: ”Veit ikke hvorfor jeg vil dø. Jeg har bare en drøm om å bli noe annet, noe friere, lettere og mer flytende. Er ikke som deg, jeg er ikke egentlig et menneske”. Språket er her tidvis originalitet, blant annet i beskrivelsene av Jennys demoniserte mor, og her finnes også anslag av humor i den ellers tunge tematikken.
Boken blir kunstferdig fordi Løes bruker formen til å speile tematikken. Avbrudd og stillstand er tydelige komponenter, vi får ikke lese alle brevene, her er luft mellom linjene, som en stillhet før intetheten.
Synne Sun Løes har mestret å gi språk til en tilstand på grensen mellom livet og døden. Her hvor spørsmålene er helt akutte og svarene ikke finnes.
SILJE STAVRUM NOREVIK

2 comments:

Kirsten M said...

Denne bokanmeldelsen fikk jeg gåsehud på armen av!

Silje said...

takk for det! eller det er vel boka som trer gjennom og gir gåsehud;)